Kinderfysiotherapie biedt naast het schrijfonderwijs op de basisschool extra ondersteuning en oefening om goed te leren schrijven. Bijvoorbeeld wanneer uw kind het schrijven als moeilijk ervaart, het schrijven minder leuk vindt, het handschrift niet goed leesbaar is of het schrijftempo een uitdaging is.

Meer weten?

Meer weten?

Neem contact op