Wanneer hart- en vaatfysiotherapie?

Hart- en vaatziekten komen veel voor. Iedereen kent wel iemand die een aandoening aan het hart- en/of de vaten heeft. U kunt hierbij denken aan:

Hartproblematiek:

 • pijn op de borst (formele naam angina pectoris)
 • hartinfarct
 • hartritmestoornissen
 • een aantasting van de hartspier (formele naam cardiomyopathie)
 • revalidatie na hartoperatie
 • pre-operatieve begeleiding voor een hartoperatie

Vaatklachten:

 • revalidatie na trombose
 • perifeer arterieel vaatlijden betreft slagaderverkalking. Dit kan bijvoorbeeld Claudicatio Intermittens, zogenaamde etalagebenen veroorzaken, wanneer het slagaderverkalking in de benen betreft
 • overige klachten door slagaderverkalking (formele verzamelnaam cardiovasculaire klachten)

Waarom hart- en vaattherapie?

(Pijn)klachten en/of aandoeningen aan het hart en/of de vaten hebben vaak grote gevolgen voor de kwaliteit van leven en kunnen u daardoor beperken in uw dagelijkse activiteiten. Door middel van de begeleiding van een Fysiotherapeut werken wij samen aan:

 • het op peil brengen, houden of verbeteren van uw conditie
 • het aanleren van waardevolle ademtechnieken en -tempo
 • het ‘zelf’ in controle blijven over uw aandoening
 • het waar wenselijk positief veranderen van uw leefstijl en bijbehorende gewoontes

Hierdoor voelt u zich beter, fitter en kunt u weer genieten van uw dagelijkse activiteiten. Mede doordat u zelf in staat bent een betere balans te vinden tussen uw belasting en belastbaarheid.

De behandeling bestaat voornamelijk uit het gezamenlijk uitvoeren van verschillende oefeningen.

U krijgt een hartoperatie?

Wanneer u wordt geopereerd aan uw hart en/of vaten heeft dat vaak een enorme impact, niet alleen op uw conditie, maar ook op uw algemene gevoel van welbehagen. Immers uw lichaam laat u even in de steek. Door een goede begeleiding van een Fysiotherapeut voor uw operatie, zogenaamde pre-operatieve fysiotherapie, gaat u fitter en zekerder de operatie in. Hierdoor heeft u minder kans op complicaties en wordt een sneller en beter herstel bevorderd.

Hartrevalidatie

Ook na een operatie aan uw hart en/of vaten kan de Fysiotherapeut u ondersteunen bij uw herstel. Door samen uw conditie weer op te bouwen, werkt u gecontroleerd aan uw herstel, zodat u weer vertrouwen krijgt in uw lichaam en kan gaan genieten van de dagelijkse activiteiten.

Door dit te combineren met het waar nodig aanleren van een gezonde leefstijl, een gecontroleerde ademhaling en een verantwoorde balans tussen belasting en belastbaarheid; kunnen nieuwe klachten worden voorkomen.

Vergoeding

Revalidatie na een operatie wordt in principe vergoed vanuit uw basiszorgverzekering voor zo lang dit medisch noodzakelijk wordt geacht door uw Medisch Specialist. Algemene hart- en vaattherapie kan in aanmerking komen voor vergoeding vanuit uw basiszorgverzekering, vanaf de 21ste behandeling, wanneer deze op de lijst met chronische ziekten- en aandoeningen van uw Zorgverzekeraar staat. Meer over vergoeding?

Onze behandelaars

Al onze Fysiotherapeuten zijn ingeschreven bij het kwaliteitsregister Keurmerk Fysiotherapie en/of het KRF (Kwaliteitsregister Fysiotherapie Nederland). De Hart-, Vaat- en Longfysiotherapeuten zijn daarnaast aangesloten bij het HVL Netwerk Twente.

 

 

 

Behandelaars voor Hart- en vaatfysiotherapie

Meer weten?

Neem contact op