Corona, oftewel COVID-19 uit zich op verschillende wijzen. Zo wordt de ene patiënt benauwd en ondervindt zelfs dusdanige benauwdheidsklachten dat hij/zij moet worden opgenomen in het ziekenhuis of op een IC. Terwijl een ander slechts lichte verkoudheids- en/of griepverschijnselen. Dit geldt ook voor het herstel van corona.

Onze Fysiotherapeuten kunnen u ondersteunen bij uw herstel van corona (COVD-19). Afhankelijk van uw symptomen en het tijdstip waarop u geïnfecteerd bent geraakt wordt dit tijdelijk vergoed vanuit uw basispakket*. U heeft hiervoor een verwijzing van uw Huisarts of Medisch specialist nodig. Tevens is het voor toekomstige onderzoek na corona infectie in relatie tot effectieve herstelzorg een voorwaarde dat u instemt met het geanonimiseerde gebruik van uw gegevens. Dit betekent dat er informatie beschikbaar is over uw symptomen en de zorg die u heeft ontvangen om te herstellen. En dat uw persoonlijke gegevens anoniem blijven.

*(Tot 50 behandelingen voor een eerste periode met mogelijkheid tot verlenging) 

Wanneer u bent opgenomen op een IC

Wanneer u een IC opname heeft ervaren naar aanleiding van corona kunt u naast corona gerelateerde symptomen ook andere klachten ervaren die verband houden met uw IC opname. Om die reden verzorgen wij speciale multidisciplinaire revalidatietrajecten voor patiënten, die dit hebben meegemaakt. Dit betekent voor u dat verschillende zorgverleners samen met u werken aan uw herstel. Meer weten?

Wanneer u klachten ervaart bij uw herstel van corona

De klachten die worden ervaren bij het herstel van corona verschillen per persoon enorm. U kunt denken aan:

  • vermoeidheid
  • verminderde conditie
  • verminderde weerstand
  • benauwdheid en/of druk op de borst
  • hoofdpijn

Afhankelijk van uw klachten kan uw Huisarts of Medisch specialist u bijvoorbeeld door verwijzen naar een Fysiotherapeut. Onze Fysiotherapeuten zijn opgeleid om u bij uw herstel na COVID-19 te ondersteunen. Zo kunnen we samen werken aan uw conditie en bijvoorbeeld uw ademhaling. Zodat u lekkerder in uw vel komt te zetten en een betere balans kunt vinden tussen belasting en uw belastbaarheid.

Behandelaars voor Revalidatie na corona

Ton Wigger

Master Manueel therapeut
MSU Echografist, Long- en Algemeen Fysiotherapeut

Manon Borghuis

Master Orofaciaal fysiotherapeut
Arbeids- en Algemeen Fysiotherapeut

Paul Weltevreden

Master Manueel therapeut
MSU Expert Echografie, Bedrijfs- en Longfysiotherapeut

Edith Tiethof

Heeft u een vraag of wilt u een afspraak maken?

Samen zorgen wij ervoor dat het beter gaat

Neem contact op