Wanneer shockwave?

Shockwave therapie is een zeer effectieve behandeling bij met name chronische pijn veroorzaakt door ontstekingen, verkalkingen van de pezen of van de slijmbeurs. U kunt hierbij denken aan:

 • Hielspoor
 • Chronische pijn aan de achillespees
 • Jumper’s knee (geïrriteerde pees boven de knie door overbelasting)
 • Schouderpijn met of zonder kalkvorming (frozen shoulder)
 • Chronische nek-, schouder- of rugpijn
 • Andere vormen van verkalking of peesontsteking

Hoe werkt het?

Shockwave therapie is een techniek waarbij met schokgolven (geluidsgolven) pijnlijke gebieden worden behandeld. Door de behandeling wordt het zelf genezend vermogen van het lichaam geprikkeld. Wat gebeurd er precies? De geluidsimpulsen verplaatsen zich via het shockwave apparaat vanaf de buitenkant van het lichaam naar het te behandelen gebied in het lichaam, met als gevolg dat de stofwisseling en bloedcirculatie van het pijnlijke gebied worden verbeterend. Het lichaam wordt hierdoor gestimuleerd om te herstellen, waardoor de pijn afneemt.

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat, afhankelijk van het soort en de ernst van de klacht, bij 50-85% van de patiënten goede tot zeer goede resultaten worden bereikt middels deze vorm van therapie.

De behandeling

Om te beoordelen of uw klachten verholpen dan wel verminderd kunnen worden middels shockwave therapie vindt er een intake plaats. Wanneer deze vorm van therapie effectief voor u kan zijn, maakt uw Fysiotherapeut een echo om zo de exacte locatie voor de shockwave behandeling te bepalen. Gemiddeld heeft u als patiënt 2-4 behandelingen van z’n 5-10 minuten nodig, afhankelijk van uw (pijn)klacht.

Is shockwave therapie pijnlijk?

Shockwave therapie is in principe niet pijnlijk. Wel kunt u het afgeven van de geluidsgolven (schokgolven) voelen, aangezien er een hoge mate van energie wordt afgegeven door het apparaat.  De gevoeligheid is vooral afhankelijk van de te behandelen plek(ken) en uw (pijn)klacht. Onze Fysiotherapeuten houden uiteraard rekening met uw tolerantiegrens en zullen hier gedurende de behandeling regelmatig na vragen. Om waar wenselijk de behandeling te stoppen of de frequentie van de geluidsgolven aan te passen.

Wanneer kan er geen shockwave therapie worden toegepast?

In een aantal omstandigheden kunnen deze vorm van therapie NIET toepassen. Te weten:

 • Bij zwangerschap
 • Als u bekend bent met epilepsie
 • Indien u recent een hartinfarct heeft gehad
 • Indien u actieve reumatoïde artritis heeft
 • Indien u stollingsstoornissen van het bloed heeft
 • Indien u antistollingsmiddelen gebruikt (bijvoorbeeld bloedverdunners)
 • Indien u een pacemaker draagt

Vergoeding en verwijzing

Een shockwave behandeling wordt toegepast als onderdeel van uw fysiotherapeutische behandeling wanneer deze medisch noodzakelijk wordt geacht door uw Fysiotherapeut. Bijvoorbeeld om uw (pijn)klachten effectiever te behandelen. Daarmee wordt deze vergoed wanneer u verzekerd bent voor fysiotherapie. Wanneer u niet verzekerd bent voor fysiotherapie en u een behandeling zelf dient te bekostigen is het tarief voor shockwave therapie €42,95.

Behandelaars voor Shockwave therapie

Meer weten?

Neem contact op