De afkorting CVA staat voor Cerebrovasculair Accident, in de volksmond ook wel beroerte genoemd. CVA staat voor problemen met de bloedvoorziening van de hersenen. In dit geval is er sprake van afsluiting van een bloedvat of een bloeding in de hersenen. Wanneer er sprake is van een tijdelijke afsluiting van een bloedvat in de hersenen spreken we van een TIA (lichte beroerte).

Klachten na een beroerte

Als gevolg van een beroerte kunnen hersenfuncties tijdelijk of blijvend uitvallen, waardoor er klachten kunnen optreden als bijvoorbeeld:

  • (eenzijdige) verlamming in het lichaam of gezicht
  • gevoelloosheid/tintelingen
  • coördinatie-/evenwichtsproblemen

Wat te doen na een beroerte

Het is belangrijk om waar mogelijk zo snel mogelijk na een beroerte te starten met revalideren. Reden hiervoor is dat onderzoek heeft aangetoond dat 80% van de herstelmogelijkheden in de eerste drie maanden worden bereikt. Dus hoe eerder u start, hoe meer kans u heeft op het beste herstel. Oftewel het terug winnen van een volledig functioneren.

De mate van herstel dat voor u mogelijk is, hangt van een aantal factoren af:

  • hoe snel is er gereageerd op uw beroerte, door medisch personeel/hulpverlening, bijvoorbeeld in de vorm van het toedienen van zuurstof
  • welke beschadiging is opgetreden aan uw hersenweefsel
  • hoe snel kunt u starten met revalideren

De revalidatie

Afhankelijk van de aard van uw klachten kunnen verschillende zorgverleners als een ergotherapeut, fysiotherapeut en/of logopedist u ondersteunen bij uw herstel.

De waarde van fysiotherapie na een beroerte

Edith Tiethof

Heeft u een vraag of wilt u een afspraak maken?

Samen zorgen wij ervoor dat het beter gaat

Neem contact op Contact

Samen zorgen wij ervoor dat het beter gaat