U bent geconfronteerd met een beroerte en wilt zo snel mogelijk starten met uw revalidatie?

De fysiotherapeut kan u samen met andere zorgverleners hierbij helpen.

De medische term voor een beroerte is CVA, wat staat voor ‘cerebro vasculair accident’. Letterlijk betekent dit: een ongeluk in de bloedvaten van de hersenen. Daarbij beschadigt het hersenweefsel. Elk jaar overkomt het ongeveer 30.000 Nederlanders. In de meeste gevallen (80%) gebeurt dat door de afsluiting van een bloedvat, maar het kan ook door een bloeding komen (20%). De gevolgen van een beroerte zijn deels lichamelijk van aard: u kunt problemen met lopen hebben, moeite met uw evenwicht, een arm die ‘niet meewerkt’ of moeite met praten ervaren. Daarnaast kan een beroerte ook voor psychosociale problemen zorgen, dit merkt u in uw gedachten, gedrag of veranderingen in uw karakter. De problemen die u ondervindt, zijn afhankelijk van welk deel en de hoeveelheid weefsel van de hersenen dat beschadigd is.

De behandeling van een beroerte is ‘teamwerk’

Na de eerste zorg direct na de beroerte, begint voor de meeste patiënten een periode van revalideren. Daarbij werken veel zorgverleners samen, in een multidisciplinair team.

Het multidisciplinaire team bestaat onder meer uit een (revalidatie)arts, (verpleeg)huisarts, een ergotherapeut, een sportinstructeur of bewegingsagoog, een logopedist, een (neuro-)psycholoog, een maatschappelijk werker, een (wijk)verpleegkundige en een fysiotherapeut. De behandeling richt zich in de eerste maanden na een beroerte op het voorkomen of verminderen van lichamelijke en psychosociale problemen. Uiteraard is de onderlinge afstemming in de zorgketen (ook wel CVA keten genoemd) belangrijk voor het resultaat.

De fysiotherapeut draagt op verschillende manieren bij aan het welzijn en herstel van patiënten met een beroerte. Dat begint het liefst zo snel mogelijk nadat de diagnose ‘beroerte’ door de neuroloog is gesteld, met het ondersteunen van uw revalidatie. Ook op langere termijn helpt de fysiotherapeut u bij het herstel en het verbeteren van uw mogelijkheden.

Meer weten?

Neem contact op