Algemeen

De ziekte van Parkinson is een progressieve neurologische aandoening. Bij Parkinson patiënten is sprake van een verminderde aanmaak van dopamine, een stof die ervoor zorgt dat signalen van de ene naar de andere hersencel worden doorgegeven. De aanmaak vermindert, doordat dopamine producerende zenuwcellen beschadigd raken. De oorzaak van deze beschadiging is onbekend. Als gevolg van het tekort aan dopamine in de hersenen, kunnen er problemen ontstaan in het bewegen. Er kan sprake zijn van rigiditeit (stijfheid) in de spieren, een rusttremor (trillen van een lichaamsdeel) en balansproblemen. Daarnaast kan er sprake zijn van onder andere geheugenstoornissen, persoonlijkheidsveranderingen en concentratieproblemen. Parkinson is helaas niet te genezen, de symptomen worden bestreden met medicatie. Fysiotherapie kan ervoor zorgen dat de kwaliteit van leven verbeterd wordt of behouden blijft.

FITclinic en Parkinson

FITclinic therapie is gespecialiseerd in het behandelen van mensen met de ziekte van Parkinson. Wanneer u verwezen wordt naar FITclinic therapie door uw neuroloog, krijgt u een intake waarbij uw persoonlijke klachten in beeld worden gebracht. De intake bestaat uit een anamnese (vraaggesprek), vragenlijsten en fysieke testen. Aan de hand van de resultaten van de intake, wordt een persoonlijk behandelplan opgesteld. De gespecialiseerde fysiotherapeut helpt de ervaren problemen te verminderen door het geven van informatie, adviezen en oefentherapie. De oefentherapie is gericht op uw persoonlijke problemen bij het bewegen, bijvoorbeeld het omdraaien in bed, het opstaan uit een stoel of het lopen. Daarnaast is bij de oefentherapie onder andere ook aandacht voor het voorkomen van vallen en het vergroten van uw veiligheid. Het uiteindelijke doel is om uw zelfstandigheid in het dagelijks leven te vergroten en te behouden.

ParkinsonNet

FITclinic therapie is aangesloten bij het ParkinsonNet van de regio Twente. ParkinsonNet is een landelijk netwerk van zorgverleners die gespecialiseerd is in het behandelen van mensen die lijden aan de ziekte van Parkinson. Het voordeel van een fysiotherapeut van het ParkinsonNet is zijn gespecialiseerde kennis. Daarbij is er sprake van een nauwe samenwerking tussen de fysiotherapeut en uw behandelend neuroloog. Dit zorgt ervoor dat behandelingen van verschillende disciplines, beter op elkaar afgestemd zijn.

Meer weten?

Neem contact op