Opleiding van onze fysiotherapeutenGespecialiseerde fysiotherapie in Twente

Wij vinden kwaliteit belangrijk. Zowel vanuit het begrip veiligheid en patiënttevredenheid als vanuit het perspectief dat we een organisatie zijn die zich graag blijft ontwikkelen waar mogelijk. Om die reden zijn onze fysiotherapeuten regelmatig in opleiding;

  • om hun kennis actueel te houden;
  • de vaardigheid te onderhouden;
  • zich te specialiseren;
  • zich nieuwe behandeltechnieken eigen te maken.

Op deze wijze bent u als patiënt verzekerd van een goede behandeling en kunnen wij u een ruim aanbod aan specialisaties en behandelingen aanbieden.

Tevens zijn onze fysiotherapeuten aangesloten bij diverse beroeps- en netwerkverenigingen en ingeschreven in het Kwaliteitsregister.

Uw mening telt

U als patiënt bent uiteraard één van onze belangrijkste ambassadeurs als het gaat om kwaliteit. Om die reden is het voor ons belangrijk om uw mening naar aanleiding van een behandeling door één van onze fysiotherapeuten te ontvangen. Het stelt ons in staat om waar nodig onszelf te verbeteren en ook de zorg aan andere patiënten te optimaliseren. Na afloop van uw behandeling ontvangt u hiervoor een digitale vragenlijst via de e-mail, de onafhankelijke partij die deze vragenlijsten voor ons verzorgt is QDNA.

Benieuwd naar ons huidige klanttevredenheidscijfer?

Ons klanttevredenheidscijfer

Wanneer u niet tevreden bentBekkenfysiotherapie in Enschede, Losser en Oldenzaal

Uiteraard doen wij er alles aan om u als patiënt te helpen, zodat u zich goed behandeld voelt. Mocht u om welke reden ook niet of minder tevreden zijn over de wijze waarop u behandeld bent of de behandeling zelf, dan horen wij dat uiteraard graag. Wij willen u vragen dit allereerst met uw behandelend fysiotherapeut te bespreken. Indien dit niet mogelijk is? Of wanneer u er samen niet uitkomt kunt u een ‘formele’ klacht indienen via de website van het Keurmerk Fysiotherapie.

Eén van de klachtenconsultenten van het Keurmerk neemt dan contact met u op en zal proberen samen met u en uw fysiotherapeut tot een oplossing te komen.

N.B. Onze praktijk is tevens aangesloten bij het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF), ook zij beschikken over een onafhankelijke geschillencommissie, waarbij u uw klacht kunt melden. Kijkt u hiervoor op: www.defysiotherapeut.com

Beroepsorganisaties en kwaliteitsregistersManuele therapie in Enschede, Losser en Oldenzaal

Alle fysiotherapeuten zijn ingeschreven in het kwaliteitsregister Keurmerk Fysiotherapie en een aantal van onze collega’s tevens bij het CKR (Centraal Kwaliteit Register – fysiotherapie). Ook beschikken al onze behandelaars over een zogenaamde BIG registratie, oftewel registratie voor Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg. Hierdoor bent u als patiënt beschermd tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen, omdat de wet BIG regels geeft om de kwaliteit binnen onze beroepsgroep te bewaken en hier tevens handhaving op uitvoert. Daarnaast zijn onze fysiotherapeuten aangesloten bij diverse beroepsorganisaties en netwerken, afhankelijk van hun specialisatie en/of vakgerichte opleiding. De voor de betreffende behandelaar geldende lidmaatschappen kunt u vinden op hun persoonlijke pagina.

Onze fysiotherapeuten

Om voor u de kwaliteit van onze zorgverlening en de wijze waarop wij omgaan met bijvoorbeeld uw privacy en medische dossier te waarborgen, werken wij volgens de geldende richtlijnen voor zorgverleners in Nederland, waaronder ook de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Onderzoek naar nieuwe behandelmethoden

In Nederland kennen we de SOMT University of Physiotherapie als meest toonaangevende universiteit, wanneer het gaat om gespecialiseerde opleidingen voor fysiotherapie. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan de master opleiding tot bekkenfysiotherapeut of manueel therapeut. De SOMT organiseert als toonaangevende universiteit ook diverse wetenschappelijke onderzoeken onder leiding van hoogleraren aan deze universiteit. Wij als fysiotherapiepraktijk maken onderdeel uit van het wetenschappelijke netwerk dat in aanmerking komt om aan deze onderzoeken deel te nemen.

Wat betekent dit voor u als patiënt?

U als patiënt kunt zich aanmelden als deelnemer voor een onderzoek, wanneer deze wordt opgestart. Hierdoor kunt u als patiënt gebruik maken van de nieuwste technieken en/of behandelmethoden. Daarbij levert u voor ons en uw medepatiënten belangrijke informatie, waarmee wij de zorg aan patiënten voor nu en de toekomst kunnen verbeteren.

Op het moment dat er een onderzoek wordt opgestart kondigen wij dit aan in onze praktijk. Ook kan uw behandelaar u vrijblijvend benaderen voor deelname, wanneer u in aanmerking komt voor deelname aan een onderzoek.

(Beroeps-)verenigingen en registers

Onze fysiotherapeuten zijn allen geregistreerd als gediplomeerd en erkend fysiotherapeut bij de Rijksoverheid. Meer informatie www.bigregister.nl.

De Stichting Keurmerk Fysiotherapie is een onafhankelijk kwaliteitsregister voor fysiotherapeuten en voor fysiotherapiepraktijken. De stichting geeft fysiotherapeuten inzicht in de kwaliteit van hun fysiotherapeutisch handelen om zo te kunnen blijven werken aan ontwikkeling en verbetering.

Het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) is de overkoepelende vereniging van en voor fysiotherapeuten in Nederland. Zij behartigt belangen, bewaakt de kwaliteit van de fysiotherapie, bevordert deskundigheid en biedt service aan haar leden.  

KRF Nederland is hét kwaliteitsregister voor de fysiotherapeuten van Nederland. Een modern kwaliteitsregister dat stimuleert, kwaliteit borgt en deze transparant maakt. Voor patiënten, scholingsaanbieders, specialisten en verwijzers.

Landelijke netwerken

Onze Hart-, Vaat- en Long fysiotherapeuten (HVL) zijn aangesloten bij het Chronisch ZorgNet. Dit is hét landelijke netwerk van bijna 3.000 gespecialiseerde therapeuten die gesuperviseerde beweegtherapie en leefstijlbegeleiding bieden aan mensen met chronische aandoeningen, zoals perifeer arterieel vaatlijden (PAV, etalagebenen), COPD, astma en hartaandoeningen op een kleine 3.500 locaties in Nederland.

Binnen de vereniging FysioTopics werken diverse fysiotherapiepraktijken samen aan het behouden en verder verbeteren van de kwaliteit en resultaatgerichtheid van de aangeboden fysiotherapie.

Onze Parkinson fysiotherapeuten zijn aangesloten bij ParkinsonNet. Dit netwerk heeft als doel om de best mogelijke Parkinsonzorg aan patiënten in Nederland aan te bieden. Dit doen zij door kennis te delen, samen te werken en ervaringen uit te wisselen. Het netwerk bestaat uit ruim 3.400 zorgverleners  gespecialiseerd in de ziekte van Parkinson.

Lokale netwerken

Duizeligheidsnet is een onderdeel van Kenniscentrum Duizeligheid. Hierbij is het doel een netwerk te creëren waarbij professionals werkzaam op het gebied van en/of geïnteresseerd in duizeligheid elkaar kunnen vinden.

Dit heeft tot gevolg dat kennis makkelijker wordt gedeeld en eventuele samenwerkingen kunnen worden aangegaan. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen medisch specialisten en fysio- en oefentherapeuten.

In het Hart Vaat Long Netwerk Twente (HVL-netwerk Twente) zijn fysiotherapeuten uit de regio met deze aandachtsgebieden verenigd. Het netwerk streeft naar kwalitatief hoogwaardige fysiotherapie, verleend door kundige en ervaren fysiotherapeuten. De leden hebben aanvullende scholing gehad ten aanzien van hart-, vaat- en/of longaandoeningen. Het netwerk organiseert jaarlijks diverse bijeenkomsten voor het opdoen en uitwisselen van kennis en kunde en om de fysiotherapeutische zorg regionaal af te stemmen (ook met andere disciplines) en naar een hoger niveau te tillen.

Het Rugnetwerk is een netwerk in Twente dat is opgezet om de kwaliteit van de zorg voor mensen met rugklachten te verbeteren. De aangesloten praktijken werken volgens de laatste richtlijnen en wetenschappelijke ontwikkelingen. Deze zijn vastgelegd in behandelprotocollen en zijn afgestemd op wat voor type rugklachten u heeft.

Schoudernetwerk Twente (SNT) is een regionaal netwerk van fysiotherapeuten specifiek gespecialiseerd in de behandeling van de schouder. SNT is onderdeel van Schoudernetwerken Nederland (SNN), een landelijke koepel voor regionale schoudernetwerken. De doelstelling van SNN is het verbeteren van de kwaliteit van zorg voor schouderklachten.

Certificeringen

Het HCA certificaat toont aan dat onze praktijken voldoen aan de kwaliteitsdoelstellingen, zoals deze bijvoorbeeld door een van de zorgverzekeraars in Oost-Nederland, te weten Menzis worden gevraagd en getoetst. Hierbij kunt u denken aan resultaatgerichtheid van de geleverde fysiotherapie, de effectiviteit, maar ook de bijbehorende dossiervorming.