Waarom bedrijfsfysiotherapie?

Bedrijfsfysiotherapie wordt ingezet om ziekteverzuim te voorkomen en waar nodig terug te dringen. De bedrijfsfysiotherapeut kan bijvoorbeeld een actieve bijdrage leveren in het bevorderen van de werkhervatting.

De voordelen van bedrijfsfysiotherapie

Om u een beeld te geven van de voordelen van de inzet van een bedrijfsfysiotherapeut bij uw organisatie, onderstaand een korte opsomming.

Voordelen voor de werkgever:

  • Inzicht in oorzaken van ziekteverzuim bijv. fysieke belasting van het lichaam, werkplekonderzoek (preventie ziekteverzuim)
  • Verhoging arbeidsproductiviteit
  • Verlaging arbeids-en ziekteverzuim en daarmee gemoeide kosten
  • Bespoedigen werkhervatting

Voordelen voor de werknemer:

  • Verhoging plezier in het werk
  • Minder pijn en/of beperking van de bewegingsvrijheid door het werk dat verricht wordt
  • Minder kans op (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid
  • Voorkomen van pijn en/of beperking van de bewegingsvrijheid
  • Meer energie en fysieke mogelijkheden om sociale activiteiten op te pakken

De behandeling

Bedrijfsfysiotherapie richt zich voornamelijk op het voorkomen van lichamelijke klachten die kunnen ontstaan door fysieke belasting van het lichaam. De bundeling van kennis over het menselijke lichaam en de fysieke belasting ervan in alle mogelijke werksituaties, maken de bedrijfsfysiotherapeut een onmisbare schakel bij het preventief aanpakken van ziekteverzuim en het bestrijden ervan.

Preventie ziekteverzuim

Om klachten voor te zijn geeft de bedrijfsfysiotherapeut advies, trainingen en voorlichting over gezond werken, leven en herstellen.

Meer weten?

Onze therapeuten

Al onze therapeuten zijn ingeschreven in het kwaliteitsregister ‘Keurmerk Fysiotherapie’ en/of het ‘Kwaliteitsregister Fysiotherapie Nederland’ (KRF).

Edith Tiethof

Heeft u een vraag of wilt u een afspraak maken?

Samen zorgen wij ervoor dat het beter gaat

Neem contact op Contact

Samen zorgen wij ervoor dat het beter gaat