Waarom echografie?

Echografie ondersteunt onze fysiotherapeuten in het stellen van een diagnose en het vaststellen van een effectieve behandeling.

Met behulp van echografie kunnen structuren als botten, spieren, pezen, kapsels en banden in beeld gebracht worden. Eventuele afwijkingen zoals een scheur in een spier of pees, of een verdikte slijmbeurs worden zo goed zichtbaar. Op deze wijze kan beter vastgesteldworden, wat de oorzaak van uw klacht is en hoe wij deze samen met u het beste kunnen behandelen.

Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan:

  • het inzichtelijk maken van de exacte locatie van bepaalde blessures;
  • of de meerwaarde van een echo om de kwaliteit van uw buikspieren na een zwangerschap te beoordelen;
  • ook kan middels een echo worden vastgesteld of en zo ja in welke mate, het verstandig is om bijvoorbeeld het sporten (weer) op te pakken na een zwangerschap of blessure/ongeval.

Hoe werkt een echo?

Een echoapparaat werkt met een zender/ontvanger (transducer) en transparante gel. De transducer zendt onhoorbare geluidsgolven in uw lichaam. De verschillende structuren in uw lichaam weerkaatsen de geluidsgolven en het echoapparaat zet ze vervolgens om in elektrische signalen, die vertaald worden in een beeld.

Is een echo schadelijk of pijnlijk?

Echografie is pijnloos en niet schadelijk voor het lichaam. In tegenstelling tot bijvoorbeeld een röntgenologisch onderzoek. Echografie kan om die reden net zo vaak herhaald worden als nodig, om zo verbeteringen/veranderingen zorgvuldig te monitoren.

Vergoeding

Een echo wordt uitgevoerd als onderdeel van uw fysiotherapeutische behandeling, wanneer deze medisch noodzakelijk wordt geacht door uw fysiotherapeut. Bijvoorbeeld ten behoeve van onderzoek om de oorzaak van uw (pijn)klachten beter in kaart te brengen. Hierdoor wordt deze vergoed wanneer u (aanvullend) verzekerd bent voor fysiotherapie.

Onze therapeuten

Al onze therapeuten zijn ingeschreven in het kwaliteitsregister ‘Keurmerk Fysiotherapie’ en/of het ‘Kwaliteitsregister Fysiotherapie Nederland’ (KRF).

Edith Tiethof

Heeft u een vraag of wilt u een afspraak maken?

Samen zorgen wij ervoor dat het beter gaat

Neem contact op Contact

Samen zorgen wij ervoor dat het beter gaat