Waarom echografie?

Echografie kan structuren als botten, spieren, pezen, kapsels en banden in beeld brengen. Afwijkingen zoals een scheur in een spier of pees, of een verdikte slijmbeurs worden zo zichtbaar. Kortom, afwijkingen zijn middels deze onderzoeksmethode goed herkenbaar en objectief vast te leggen. Het diagnosticeren of juist het uitsluiten van afwijkingen door middel van een echo, ondersteunt het bepalen van de verdere (fysiotherapeutische) behandeling.

Hoe werkt een echo?

Een echoapparaat werkt met een zender/ontvanger (transducer) en transparante gel. De transducer zendt onhoorbare geluidsgolven in uw lichaam. De verschillende structuren in uw lichaam weerkaatsen de geluidsgolven en het echoapparaat zet ze vervolgens om in elektrische signalen, die vertaald worden in een beeld. Echografie is pijnloos en niet schadelijk voor het lichaam.

Vergoeding

Als u verzekerd bent voor fysiotherapie kunt u een echografisch onderzoek bij uw zorgverzekeraar declareren als een fysiotherapeutisch consult. Bent u niet verzekerd voor fysiotherapie dan kunt u het echografisch onderzoek zelf bekostigen. Wat het exacte tarief is hangt ervan af of u al onder behandeling bent en of u een verwijzing heeft.