Wanneer arbeidsfysiotherapie?

Arbeidsfysiotherapie is zoals de naam aangeeft een specialisme binnen de fysiotherapie, dat zich richt op arbeidgerelateerde problemen. Bijvoorbeeld wanneer u klachten ervaart die u belemmeren in de uitvoering van uw werkzaamheden, of u heeft een aandoening die ontstaan is op de werkvloer. De Arbeidsfysiotherapeut begeleidt en ondersteunt u bij het herstelproces.

De behandeling

De behandeling door een Arbeidsfysiotherapeut bestaat vaak uit de juiste toepassing van deskundigheid ten aanzien van het menselijk lichaam, de fysieke belastbaarheid, houding en de inrichting van een gezonde werkplek en -dag. U kunt hierbij denken aan:

  • Algemene fysiotherapie
  • Herstelbegeleiding gericht op werkhervatting
  • Werkplekonderzoek
  • Werktechniek training bijvoorbeeld voor uw houding
  • Uw fysieke belastbaarheid onderzoeken en verbeteren

N.B. Voor de behandeling door een Arbeidsfysiotherapeut heeft u geen verwijzing nodig van bijv. uw Huisarts.

Preventie

De behandeling is er te allen tijde op gericht om niet alleen uw klachten te verhelpen, maar zeker ook voor de toekomst te voorkomen.

Vergoeding

Arbeidsfysiotherapie valt onder de aanvullende zorgverzekering. Meer over vergoedingen?

Onze therapeuten

Al onze therapeuten zijn ingeschreven in het kwaliteitsregister Keurmerk Fysiotherapie en/of het KRF (Kwaliteitsregister Fysiotherapie Nederland). Daarnaast is onze Arbeidsfysiotherapeut ingeschreven in het ‘register Arbeidsfysiotherapie’.

Behandelaars voor Arbeidsfysiotherapie

Meer weten?

Neem contact op