Waarom echografie?

Echografie kan helpen om structuren als botten, spieren, pezen, kapsels en banden in beeld brengen. Eventuele afwijkingen zoals een scheur in een spier of pees, of een verdikte slijmbeurs worden zo goed zichtbaar. Op deze wijze kan beter vastgelegd worden, wat de oorzaak van uw klacht is en hoe wij deze samen met u het beste kunnen behandelen.

Denkt u hierbij bijvoorbeeld ook aan het inzichtelijk maken van de exacte locatie van bepaalde blessures of de meerwaarde van een echo om de kwaliteit van uw buikspieren na een zwangerschap te beoordelen. Middels de echo kan worden vastgesteld of en zo ja in welke mate het verstandig is om te sporten.

Hoe werkt een echo?

Een echoapparaat werkt met een zender/ontvanger (transducer) en transparante gel. De transducer zendt onhoorbare geluidsgolven in uw lichaam. De verschillende structuren in uw lichaam weerkaatsen de geluidsgolven en het echoapparaat zet ze vervolgens om in elektrische signalen, die vertaald worden in een beeld. Echografie is pijnloos en niet schadelijk voor het lichaam.

Vergoeding

Als u verzekerd bent voor fysiotherapie wordt een echo vergoed, aangezien deze onderdeel uitmaakt van een behandeling of onderzoek om de oorzaak van uw (pijn)klachten in kaart te brengen. Wanneer u de echo zelf dient te bekostigen is het exacte tarief o.a. afhankelijk van een eventuele verwijzing die u heeft van bijvoorbeeld uw Huisarts of Medisch specialist.

Onze therapeuten

Al onze therapeuten zijn ingeschreven in het kwaliteitsregister Keurmerk Fysiotherapie en/of het KRF (Kwaliteitsregister Fysiotherapie Nederland).

Behandelaars voor Echografie

Meer weten?

Neem contact op