Indien u niet (of slechts gedeeltelijk) verzekerd bent voor fysiotherapie gelden de volgende tarieven per 1 januari 2023:

Screening  € 22,50
Screening, intake en onderzoek  € 72,50
Intake en onderzoek na verwijzing  € 57,50
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek (op verwijzing)  € 72,50
Zitting fysiotherapie  € 43,50
Lange zitting fysiotherapie  € 60,75
Zitting manuele therapie  € 57,00
Zitting bekkenfysiotherapie  € 57,00
Zitting oedeemtherapie  € 57,00
Zitting kinderfysiotherapie  € 62,50
Instructie/overleg ouders van patiënten  € 62,50
Eenmalig kinder-fysiotherapeutisch rapport  € 62,50
Groepszitting voor specifieke behandeling van twee personen  € 50,00
Groepszitting voor specifieke behandeling van drie personen  € 36,50
Groepszitting voor specifieke behandeling van vier personen  € 30,50
Groepszitting voor specifieke behandeling van 5 – 10 personen  € 26,25
Groepszitting voor specifieke behandeling van meer dan 10 personen*  € 20,00 *De groepsgrootte kan variëren, hierin is geen keuzevrijheid
Toeslag voor thuisbehandeling  € 25,00
Niet nagekomen afspraak  € 29,50
Telefonisch consult  € 25,00
Shockwave behandeling  € 62,50
Rapportages aan derden  € 35,00 per 15 minuten (minimum van 15 minuten)