Indien u niet (of slechts gedeeltelijk) verzekerd bent voor fysiotherapie gelden de volgende tarieven per 1 januari 2024:

Screening  € 30,00
Screening, intake en onderzoek  € 76,00
Intake en onderzoek na verwijzing  € 60,00
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek (op verwijzing)  € 76,00
Zitting fysiotherapie  € 45,75
Lange zitting fysiotherapie  € 63,80
Zitting manuele therapie  € 59,50
Zitting bekkenfysiotherapie  € 59,50
Zitting oedeemtherapie  € 62,50
Zitting kinderfysiotherapie  € 66,00
Instructie/overleg ouders van patiënten  € 66,00
Eenmalig kinder-fysiotherapeutisch rapport  € 66,00
Groepszitting voor specifieke behandeling van twee personen  € 52,50
Groepszitting voor specifieke behandeling van drie personen  € 38,00
Groepszitting voor specifieke behandeling van vier personen  € 32,00
Groepszitting voor specifieke behandeling van 5-10 personen  € 28,00
Groepszitting voor specifieke behandeling van meer dan 10 personen*  € 21,00 *De groepsgrootte kan variëren, hierin is geen keuzevrijheid
Toeslag voor thuisbehandeling  € 26,25
Niet nagekomen afspraak  € 29,50
Telefonisch consult  € 25,00
Shockwave behandeling  € 62,50
Rapportages aan derden  € 35,00 per 15 minuten (minimum van 15 minuten)