Indien u niet verzekerd bent voor fysiotherapie gelden de volgende tarieven per 1 januari 2017:

Screening  € 17,25
Screening, intake en onderzoek  € 64,95
Intake en onderzoek na verwijzing  € 47,70
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek (op verwijzing)  € 64,95
Zitting fysiotherapie  € 35,50
Lange zitting fysiotherapie  € 48,25
Zitting manuele therapie  € 48,25
Zitting bekkenfysiotherapie  € 48,25
Zitting oedeemtherapie  € 48,25
Zitting kinderfysiotherapie  € 49,80
Instructie/overleg ouders van patiënten  € 49,80
Eenmalig kinder-fysiotherapeutisch rapport  € 37,75
Groepszitting voor specifieke behandeling van twee personen  € 38,25
Groepszitting voor specifieke behandeling van drie personen  € 29,50
Groepszitting voor specifieke behandeling van vier personen  € 24,75
Groepszitting voor specifieke behandeling van 5 – 10 personen  € 21,50
Groepszitting voor specifieke behandeling van meer dan 10 personen*  € 16,25 *De groepsgrootte kan variëren, hierin is geen keuzevrijheid
Toeslag voor thuisbehandeling  € 16,95
Niet nagekomen afspraak  € 35,50
Telefonisch consult  € 15,25
Shockwave behandeling  € 57,50
Rapportages aan derden  € 23,50 per 15 minuten (minimum van 15 minuten)