Indien u niet (of slechts gedeeltelijk) verzekerd bent voor fysiotherapie gelden de volgende tarieven per 1 januari 2020:

Screening  € 18,50
Screening, intake en onderzoek  € 67,50
Intake en onderzoek na verwijzing  € 52,50
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek (op verwijzing)  € 67,50
Zitting fysiotherapie  € 37,50
Lange zitting fysiotherapie  € 52,50
Zitting manuele therapie  € 49,75
Zitting bekkenfysiotherapie  € 49,75
Zitting oedeemtherapie  € 49,75
Zitting kinderfysiotherapie  € 52,50
Instructie/overleg ouders van patiënten  € 52,50
Eenmalig kinder-fysiotherapeutisch rapport  € 39,95
Groepszitting voor specifieke behandeling van twee personen  € 41,50
Groepszitting voor specifieke behandeling van drie personen  € 32,50
Groepszitting voor specifieke behandeling van vier personen  € 27,25
Groepszitting voor specifieke behandeling van 5 – 10 personen  € 24,25
Groepszitting voor specifieke behandeling van meer dan 10 personen*  € 18,75 *De groepsgrootte kan variëren, hierin is geen keuzevrijheid
Toeslag voor thuisbehandeling  € 19,50
Niet nagekomen afspraak  € 37,50
Telefonisch consult  € 17,50
Shockwave behandeling  € 58,00
Rapportages aan derden  € 30,00 per 15 minuten (minimum van 15 minuten)