Wanneer kan (beeld)bellen uitkomst bieden?

(Beeld)bellen is onder de huidige omstandigheden een goed en verantwoord alternatief:

Wanneer het voor u niet noodzakelijk is om onze praktijk(en) te bezoeken en u reeds in het bezit bent van een behandelplan met toegelichte/besproken oefeningen. Uw Fysiotherapeut zal in deze situatie via (beeld)bellen met u bespreken;

 • Hoe het met u gaat?
 • Of de oefeningen goed uitvoerbaar voor u zijn?
 • Of ze de gewenste vorderingen opleveren?
 • Hij/zij zal op basis daarvan waar nodig bijsturen of u nieuwe oefeningen aanbieden.

Ook de intakegesprekken met u als nieuwe patiënt en/of bestaande patiënt met nieuwe (pijn)klachten, worden vooralsnog via (beeld)bellen georganiseerd.

Wanneer beeldbellen minder geschikt is?

 • Wanneer u zich zorgen maakt over uw aandoening of (pijn)klachten op een dusdanige wijze dat aanvullend onderzoek ‘meer’ dan gewenst is;
 • Wanneer uw persoonlijke en gezondheidssituatie noodzaak tot behandeling op onze praktijk(en) of bij uw thuis vergt;
 • Wanneer bijvoorbeeld na een intakegesprek een aanvullend lichamelijk onderzoek noodzakelijk is;
 • Wanneer u door uw persoonlijke en/of gezondheidsomstandigheden niet zelfstandig oefeningen kunt uitvoeren.

In de benoemde situaties zullen wij waar mogelijk op onze praktijk(en) behandelen of op verwijzing van uw Huisarts of Medisch specialist bij uw thuis. Zijn beiden niet mogelijk dan zoeken we samen met u naar andere alternatieven, immers de zorg voor uw gezondheid en bewegingsvrijheid staan voor ons voorop.

Uw privacy tijdens het (beeld)bellen?

Veiligheid en privacy zijn natuurlijk belangrijke aandachtspunten bij (beeld)bellen. Daarom werken we bij FITclinic met de veilige en AVG-proof applicatie Click-Doc.

Hoe werkt (beeld)bellen?

Afhankelijk van de afspraak die u met uw Fysiotherapeut heeft gemaakt ontvangt u per sms of e-mail een link naar de applicatie Click-Doc voor het (beeld)bellen. !In enkele gevallen kan de link in uw spambox terecht komen. Ook kan er afhankelijk van uw apparaat om veiligheidsredenen een systeemcontrole worden uitgevoerd, wanneer u op de link drukt.

N.B. Zorgt u er alstublieft voor dat u op het moment van uw afspraak gereed zit, net als u normaal gesproken ‘tijdig’ aanwezig bent in onze praktijk voor behandeling. Daarbij is het volgende belangrijk:

 • U kunt (beeld)bellen via uw smartphone, tablet, laptop of reguliere pc met goed werkende camera of microfoon. Een functionerende internetverbinding is daarbij noodzakelijk;
 • Zorg dat u op een rustige plek zit, zodat u niet gestoord wordt tijdens de (beeld)bel afspraak;
 • Wanneer u bent ingelogd op Click-Doc komt u in een zogenaamde virtuele wachtkamer. Vervolgens zal de behandelaar aansluiten door in te bellen. U ziet en hoort uw behandelaar en bevindt zich beiden in een zogenaamde ‘ veilige’ virtuele behandelkamer.

Wanneer u gaat oefenen met uw Fysiotherapeut:

 • Het kan plezierig zijn om op een groot scherm te kijken, in dit geval adviseren wij u een laptop of reguliere pc te gebruiken. Sowieso is het plezierig dat het apparaat waarmee u wilt (beeld)bellen zelfstandig kan staan, op een dusdanige wijze dat het scherm goed zichtbaar is;
 • Draag zoveel mogelijk ‘comfortabel’ zittende kleding, waarin u makkelijk kunt bewegen;
 • Zorg waar mogelijk voor voldoende ruimte om u heen, zodat u uw oefeningen goed kunt uitvoeren.

Wij willen u erop wijzen dat uw Zorgverzekeraar een (beeld)bel afspraak ziet als een reguliere fysiotherapeutische behandeling, zoals u deze normaal gesproken ontvangt. Deze wordt dan ook op dezelfde wijze verrekend. De geplande begin- en eindtijd van uw (bel)afspraak worden hiervoor als uitgangspunt genomen. Wij begrijpen dat dit zowel voor u, ons, als uw verzekeraar bijzondere omstandigheden zijn en vertrouwen erop u op deze wijze voor nu; de beste mogelijke zorg te kunnen leveren.