Spraak en motoriek ontwikkelen doe je zo!

 

Voor peuters is bewegen spelen en spelen is leren. Peuters imiteren graag. Door “doen” te combineren met taal leert een kind spelenderwijs! Kennis en vaardigheden worden op deze wijze vergroot. Vaak gaat deze ontwikkeling vanzelf. Maar wat als dat even niet zo is? De ontwikkeling anders verloopt of vertraagt, om welke reden dan ook? Dan kan de ‘Toffe Peuterclub’ uitkomst bieden.

Wat is de ‘Toffe Peuterclub’

De ‘Toffe Peuterclub’ is een lesprogramma voor peuters (tussen de 2-4 jaar) die wat extra stimulans kunnen gebruiken op het gebied van motorische en/of de taal- of spraakontwikkeling. Zij worden in een kleine groep begeleid door twee professionele kindertherapeuten, onze logopediste Kristel en onze kinderfysiotherapeut Annemarijke. Spelenderwijs oefenen zij samen met uw kind het (aan)leren van diverse vaardigheden.

Het programma

In 10 lessen worden er 5 verschillende thema’s aangeboden, waarin bewegen en taal centraal staan. Met behulp van diverse materialen en activiteiten zoals spelletjes in de kring, liedjes zingen en bewegen wordt hier vorm aan gegeven. U kunt hierbij denken aan hardlopen, rollen, klimmen, springen, evenwicht houden, gooien en vangen. Waarbij het spelelement en het leren van elkaar belangrijk zijn.

Kan elke peuter mee doen

De ‘Toffe Peuterclub’ is bedoeld voor peuters van 2-4 jaar die moeite hebben zich bepaalde motorische, taal- of spreekvaardigheden aan te leren. Dit is een basis voor deelname en vergoeding door de zorgverzekeraar. Na een intake-gesprek met u als ouder/verzorger en een screening van uw kind, wordt beoordeeld of de Peuterclub een bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling van uw kind.

Vragen of een peuter aanmelden

Voor aanmelding en/of vragen kunt u contact opnemen met Kristel (logopediste) 06-55487361 of Annemarijke (kinderfysiotherapeut) 053 436 67 66. Deelname wordt volledig vergoed.

De eerstvolgende startdatum is woensdag 1 november. Lestijd 09:15-10:00 uur

N.B. De lessen vinden plaats in de kinderfysiotherapieruimte van FITclinic aan de Velveweg 60 te Enschede.

 

De Toffe Peuterclub is een samenwerking tussen het Twentsch Logopedie Centrum en FITclinic