Wel of niet verzekerd voor fysiotherapie?

Wij begrijpen goed dat het tegenwoordig niet eenvoudig is om vast te stellen of u verzekerd bent voor fysiotherapie. Soms is het zelfs zo dat u voor de behandeling van de ene klacht wel verzekerd bent en voor de andere niet of maar gedeeltelijk. In de polis van uw zorgverzekeraar staan de voor u geldende voorwaarden. Voor fysiotherapie voor volwassenen (vanaf 18 jaar) is vaak een aanvullende zorgverzekering nodig.

Bij twijfel kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen T. 053 436 67 66. Of uw fysiotherapeut vragen wanneer er onduidelijkheden zijn over vergoeding van uw eigen behandeling(en).

Een eerste indicatie voor de vergoeding van fysiotherapie

Om een eerste indicatie te krijgen of u wel/niet in aanmerking komt voor vergoeding van uw fysiotherapie, kunt u de onderstaande uitgangspunten hanteren:

Vergoeding fysiotherapie tot 18 jaar:Kinderfysiotherapie Enschede

 • Fysiotherapie valt onder de basiszorgverzekering en wordt in principe dus vergoed;
 • Uitgangspunt is dat de basiszorgverzekering tot negen behandelingen vergoedt. Leveren deze behandelingen niet het gewenste resultaat op, dan kan de verzekeraar eventueel meer behandelingen vergoeden, met een maximum van opnieuw 9. In het geval dat de behandelingen niet langer worden vergoed uit de basiszorgverzekering is er een aanvullende zorgverzekering nodig om de behandeling geheel of gedeeltelijk vergoed te krijgen. Wanneer dit het geval is zal uw kinderfysiotherapeut u hierover informeren;
 • Wanneer er sprake is van een chronische aandoening en/of ziekte wordt de behandeling meestal volledig vergoed (na toestemming van de verantwoordelijk medisch specialist);
 • Voor kinderen tot 18 jaar is er geen sprake van een verplicht eigen risico.

Vergoeding fysiotherapie volwassenen (vanaf 18 jaar):Gespecialiseerde fysiotherapie in Twente

 • Om voor gehele of gedeeltelijke vergoeding van fysiotherapie in aanmerking te komen is vaak een aanvullende zorgverzekering nodig. Kijkt u hierbij kritisch naar het aantal behandelingen die u geheel/gedeeltelijk vergoed zou willen hebben. In de praktijk zien wij helaas vaak dat patiënten voor onaangename verrassingen komen te staan, wanneer blijkt dat ze slechts voor een deel van de noodzakelijke behandelingen verzekerd zijn;
 • Fysiotherapie wordt ‘wel’ vergoed vanuit de basiszorgverzekering wanneer u:
  • Klachten en/of aandoeningen hebt die op de lijst met ‘chronische aandoeningen en ziekten’[1] staan. Deze vallen vanaf de 21ste behandeling onder vergoeding uit de basiszorgverzekering. De eerste 20 behandelingen (per kalenderjaar) komen in principe ten laste van uw aanvullende zorgverzekering. Heeft u deze niet of bent u slechts gedeeltelijk aanvullend verzekerd dan dient u deze zelf te betalen;
  • Fysiotherapie of oefentherapie nodig bent op voorschrift van uw arts of medisch specialist na een behandeling of operatie in het ziekenhuis;
  • Gehinderd wordt door urine-incontinentie en daarvoor in behandeling bent bij een bekkenfysiotherapeut. De eerste 9 behandelingen worden vergoed;
  • Gehinderd wordt door etalagebenen. U heeft recht op een vergoeding van 37 behandelingen;
  • Een specifieke vorm van COPD heeft: 5 tot 70 behandelingen per jaar (Raadpleeg uw medisch specialist of u hiervoor in aanmerking komt);
  • Artrose heeft aan een heup- of kniegewricht? De vergoeding bedraagt maximaal 12 behandelingen tijdens maximaal 12 maanden;
  • In aanmerking komt voor herstelzorg na een besmetting met het coronavirus. Wanneer u aan de voorwaarden voldoet heeft u recht op 50 behandelingen. Deze regeling is verlengd tot 1 januari 2025;
 • Vergoeding uit de basiszorgverzekering komt in principe ten laste van uw eigen risico (het verplichte en eventuele vrijwillige deel) tot het moment dat uw eigen risico voor het betreffende jaar is voldaan.

[1] De volledige lijst kunt u inzien op de site van uw zorgverzekeraar.

Aandachtspunt

In een aantal polissen wordt manuele therapie apart benoemd. En kent deze een andere vergoeding dan fysiotherapie.

Ook is het niet bij elke verzekering mogelijk om uw eigen fysiotherapeut/behandelaar te kiezen.

Uw behandeling zelf bekostigen?

Uiteraard blijft het ook in 2024 mogelijk om uw behandeling door één van onze fysiotherapeuten zelf te bekostigen, wanneer u hiervoor niet of slechts gedeeltelijk verzekerd blijkt te zijn. Naar aanleiding van een intake streven wij er te allen tijde na om u een zo goed mogelijke indicatie van het aantal benodigde behandelingen en daarmee uw eigen bijdrage te geven.

Onze tarieven bekijken?

Vragen?

Natuurlijk kunt u bij vragen of onduidelijkheid contact met ons opnemen T. 053 436 67 66. Onze medewerkers van het secretariaat staan graag voor u klaar.