Wanneer arbeidsfysiotherapie?

Arbeidsfysiotherapie is zoals de naam aangeeft een specialisme binnen de fysiotherapie, dat zich richt op arbeid gerelateerde problemen. Bijvoorbeeld wanneer u klachten ervaart die u belemmeren in de uitvoering van uw werkzaamheden, of u heeft een aandoening die ontstaan is op de werkvloer. De arbeidsfysiotherapeut begeleidt en ondersteunt u bij het herstelproces.

De behandeling

De behandeling door een arbeidsfysiotherapeut bestaat vaak uit de juiste toepassing van deskundigheid ten aanzien van het menselijk lichaam, de fysieke belastbaarheid, houding en de inrichting van een gezonde werkplek en -dag. U kunt hierbij denken aan:

  • Algemene fysiotherapie
  • Herstelbegeleiding gericht op werkhervatting
  • Werkplekonderzoek
  • Werktechniek training bijvoorbeeld voor uw houding
  • Uw fysieke belastbaarheid onderzoeken en verbeteren

N.B. Voor de behandeling door een arbeidsfysiotherapeut heeft u geen verwijzing nodig van bijv. uw huisarts.

Preventie

De behandeling is er te allen tijde op gericht om niet alleen uw klachten te verhelpen, maar zeker ook voor de toekomst te voorkomen.

Geïnteresseerd in tips en richtlijnen voor het instellen van een ‘gezonde’ werkplek?

Ja, ik heb interesse in deze tips

Wanneer u vragen heeft over het inrichten van een ‘gezonde’ werkplek belt u dan met onze arbeidsfysiotherapeut Manon op T053 436 67 66

Vergoeding

Arbeidsfysiotherapie valt onder de aanvullende zorgverzekering.

Meer over vergoedingen?

Onze therapeuten

Al onze therapeuten zijn ingeschreven in het kwaliteitsregister ‘Keurmerk Fysiotherapie’ en/of het ‘Kwaliteitsregister Fysiotherapie Nederland’ (KRF). Daarnaast is onze arbeidsfysiotherapeut ingeschreven in het ‘register arbeidsfysiotherapeut’.

Edith Tiethof

Heeft u een vraag of wilt u een afspraak maken?

Samen zorgen wij ervoor dat het beter gaat

Neem contact op Contact

Samen zorgen wij ervoor dat het beter gaat