Arbeidsfysiotherapie is zoals de naam aangeeft een specialisme binnen de fysiotherapie, dat zich richt op arbeid gerelateerde problemen. Bijvoorbeeld wanneer u klachten ervaart die u belemmeren in de uitvoering van uw werkzaamheden, of u heeft een aandoening die ontstaan is op de werkvloer. De arbeidsfysiotherapeut begeleidt en ondersteunt u bij het herstelproces. Samen met u worden knelpunten geïnventariseerd en bekeken welke behandelmethode het beste aansluit bij uw problematiek. Hierbij wordt niet alleen rekening gehouden met het gewenste resultaat, maar zeker ook met preventie.

De behandeling kan onder andere bestaan uit:

  • Reguliere fysiotherapie
  • Herstelbegeleiding gericht op werkhervatting
  • Werkplekonderzoek
  • Werktechniek training, gedragsmatige training
  • Fysieke belastbaarheid onderzoeken