Bedrijfsfysiotherapie richt zich voornamelijk op het voorkomen van lichamelijke klachten die kunnen ontstaan door fysieke belasting van het lichaam. De bundeling van kennis over het menselijke lichaam en de fysieke belasting ervan in alle mogelijke werksituaties, maken de bedrijfsfysiotherapeut een onmisbare schakel bij het preventief aanpakken van ziekteverzuim.

De bedrijfsfysiotherapeut is een deskundige die de organisatie en inhoud van de arbeid, werkplekken en/of de natuurlijke wijze van bewegen van werknemers systematisch onderzoekt. Hiermee helpt de bedrijfsfysiotherapeut bij het voorkomen van ziekteverzuim, het terugdringen van verzuim en het bevorderen van werkhervatting.

Om klachten voor te zijn geeft de bedrijfsfysiotherapeut advies, trainingen en voorlichting over gezond werken, leven en herstellen.

Voordelen van bedrijfsfysiotherapie. Wat levert het u op?

Voor de werkgever:

  • Inzicht in oorzaken van ziekteverzuim en in de relatie tussen organisatie, werkplek en mens
  • Verhoging arbeidsproductiviteit
  • Verlaging arbeids-en ziekteverzuim en daarmee gemoeide kosten
  • Bespoedigen werkhervatting

Voor de werknemer:

  • Verhoging plezier in het werk
  • Minder pijn en of beperking van de bewegingsvrijheid door arbeid gerelateerde klachten
  • Minder kans op (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid
  • Voorkomen van pijn en/of beperking van de bewegingsvrijheid
  • Meer energie en fysieke mogelijkheden om sociale activiteiten op te pakken