Hart- en vaatziekten hebben evenals ziekten aan de longen en luchtwegen vaak veel impact, omdat ze direct van invloed zijn op uw dagelijkse functioneren. Binnen de fysiotherapie zijn hart-, vaat- en longklachten (HVL) daarom een apart aandachtsgebied, waarbij behandeling zicht met name richt op:

 • het verbeteren van de conditie
 • het aanleren van een goede ademhaling
 • het weer vertrouwen op uw lichaam
 • controle hebben over uw aandoening/ziekte.

Zodat u uw kwaliteit van leven zoveel mogelijk kan behouden en/of terugwinnen.

Meer weten over onze behandelmogelijkheden?

Hart- en vaatfysiotherapie

Longfysiotherapie

Bij hartproblematiek kunt u denken aan:

 • pijn op de borst (formele naam angina pectoris)
 • hartinfarct
 • hartritmestoornissen
 • hartfalen
 • een aantasting van de hartspier (formele naam cardiomyopathie)
 • revalidatie na hartoperatie
 • pre-operatieve begeleiding voor een hartoperatie

Bij vaatproblematiek kunt u denken aan:

 • revalidatie na trombose
 • herstel na dotteren
 • perifeer arterieel vaatlijden betreft slagaderverkalking. (Dit kan bijvoorbeeld Claudicatio Intermittens, zogenaamde etalagebenen veroorzaken)
 • overige klachten door slagaderverkalking (formele verzamelnaam cardiovasculaire klachten)

Meer over etalagebenen (Claudicatio Intermittens)?

Bij long- en luchtwegproblematiek kunt u denken aan:

 • COPD (is een verzamelnaam voor verschillende aandoeningen als chronische bronchitis of longemfyseem)

Meer over COPD?

Meer weten?

Neem contact op