Vergoeding van fysiotherapie; Hoe werkt het?

Wij begrijpen goed dat het tegenwoordig niet eenvoudig is om vast te stellen of u geheel, gedeeltelijk of niet verzekerd bent voor de fysiotherapie die u nodig heeft. Soms is het zelfs zo dat u voor de behandeling van de ene klacht wel verzekerd bent en voor de andere niet of maar gedeeltelijk. In de polis van uw zorgverzekeraar staan de voor u geldende voorwaarden. Bij twijfel kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen T. 053 436 67 66.

Om een eerste indicatie te krijgen of u wel of niet in aanmerking komt voor vergoeding van fysiotherapie, kunt u de volgende algemene uitgangspunten hanteren:

Tot 18 jaar:

 • Fysiotherapie valt onder de basiszorgverzekering;
 • Uitgangspunt is dat de basiszorgverzekering achttien behandelingen vergoedt. In het geval dat de behandelingen niet langer worden vergoed uit de basiszorgverzekering is er een aanvullende zorgverzekering nodig om de behandeling geheel of gedeeltelijk vergoed te krijgen;
 • Voor kinderen tot 18 jaar is er geen sprake van een verplicht eigen risico.

Vanaf 18 jaar:

 • Fysiotherapie valt meestal niet onder de dekking van de basiszorgverzekering. In dit geval heeft u een aanvullende zorgverzekering nodig om de behandeling geheel of gedeeltelijk vergoed te krijgen;
 • Indien u een chronische aandoening of klacht heeft, dan gelden de volgende voorwaarden voor vergoeding vanuit de basiszorgverzekering:
  • uw chronische aandoening of klacht dient op de lijst voor vergoeding m.b.t. chronische aandoeningen van uw zorgverzekeraar te staan;
  • indien uw aandoening of klacht op deze lijst staat krijgt u fysiotherapie ‘jaarlijks’ vergoed uit de basiszorgverzekering vanaf de 21ste behandeling;
  • uitzondering hierop zijn chronische aandoeningen en klachten die levenslang zijn. U hoeft dan uitsluitend de eerste 20 behandelingen eenmalig zelf te betalen (Deze kosten komen dan niet ‘jaarlijks’ terug);
  • houdt u er rekening mee dat vergoedingen die door uw basiszorgverzekering vergoed worden, in eerste instantie voor rekening van uw verplichte en eventuele vrijwillige eigen risico kunnen komen.
 • Indien u een chronische aandoening of klacht heeft, welke is vermeld op de lijst voor vergoeding m.b.t. chronische aandoeningen van uw zorgverzekeraar, kunt u de eerste 20 behandelingen ‘jaarlijks’ geheel of gedeeltelijk vergoed krijgen uit een aanvullende zorgverzekering. Dit is afhankelijk van uw polis.

Indien u niet of slechts gedeeltelijk verzekerd bent voor fysiotherapie gelden de volgende tarieven.

Vragen?

Natuurlijk kunt u bij vragen of onduidelijkheid contact met ons opnemen T. 053 436 67 66. Onze medewerkers van het Secretariaat staan graag voor u klaar.