Wij begrijpen goed dat het tegenwoordig niet eenvoudig is om vast te stellen of u geheel, gedeeltelijk of niet verzekerd bent voor de fysiotherapie die u nodig heeft. Soms is het zelfs zo dat u voor de behandeling van de ene klacht wel verzekerd bent en voor de andere niet of maar gedeeltelijk. In de polis van uw zorgverzekeraar staan de voor u geldende voorwaarden. Bij twijfel kunt u natuurlijk altijd contact met uw zorgverzekeraar opnemen.

Om een eerste indicatie te krijgen of u wel of niet in aanmerking komt voor vergoedinging van fysiotherapie kunt u de volgende algemene uitgangspunten hanteren:

  • Ben jij of is uw kind jonger dan 18 jaar dan valt fysiotherapie meestal onder de basiszorgverzekering. Uitgangspunt is dat de basiszorgverzekering per klacht, negen behandelingen vergoedt. Per jaar mogen er binnen de vergoeding van de basiszorgverzekering twee klachten worden behandeld. In het geval dat de behandelingen niet langer worden vergoed uit de basiszorgverzekering is er een aanvullende zorgverzekering nodig om de behandeling geheel of gedeeltelijk vergoed te krijgen;
  • Bent u 18 jaar of ouder dan valt fysiotherapie meestal niet onder de dekking van de basiszorgverzekering. In dit geval heeft u een aanvullende zorgverzekering nodig om de behandeling geheel of gedeeltelijk vergoed te krijgen;
  • Bent u 18 jaar of ouder en heeft u een chronische aandoening of klacht, dan gelden de volgende voorwaarden voor vergoeding:
    -uw chronische aandoening of klacht dient op de lijst voor vergoeding m.b.t. chronische aandoeningen van uw zorgverzekeraar te staan;
    indien uw aandoening of klacht op deze lijst staat krijgt u fysiotherapie vergoed vanaf de 21ste behandeling (uit de basiszorgverzekering). Dit betekent dat u in principe de eerste 20 behandelingen zelf dient te betalen;
    -uitzondering hierop zijn chronische aandoeningen en klachten die levenslang zijn. U hoeft dan uitsluitend de eerste 20 behandelingen eenmalig zelf te betalen.

Indien u op basis van benoemde uitgangspunten slechts gedeeltelijk verzekerd blijkt te zijn voor de behandeling door een Fysiotherapeut, kan uw zorgverzekeraar u informeren over het aantal behandelingen, soms per klacht/indicatie, die voor u geheel of gedeeltelijk vergoed worden. Afhankelijk van uw zorgverzekeraar wordt dit uitgedrukt in een aantal behandelingen of een te verbruiken budget.

Natuurlijk kunt u bij vragen of onduidelijkheid ook contact opnemen met ons Secretariaat via 053 436 67 66. Zij staan graag voor u klaar.

Indien u niet verzekerd bent voor fysiotherapie gelden de volgende tarieven