Wel of niet verzekerd voor fysiotherapie?

Wij begrijpen goed dat het tegenwoordig niet eenvoudig is om vast te stellen of u geheel, gedeeltelijk of niet verzekerd bent voor fysiotherapie. Soms is het zelfs zo dat u voor de behandeling van de ene klacht wel verzekerd bent en voor de andere niet of maar gedeeltelijk. In de polis van uw Zorgverzekeraar staan de voor u geldende voorwaarden. Bij twijfel kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen T. 053 436 67 66. Wij helpen u graag.

Een eerste indicatie voor de vergoeding van fysiotherapie

Om een eerste indicatie te krijgen of u wel of niet in aanmerking komt voor vergoeding van fysiotherapie, kunt u de onderstaande uitgangspunten hanteren:

Vergoeding fysiotherapie tot 18 jaar:

 • Fysiotherapie valt onder de basiszorgverzekering;
 • Uitgangspunt is dat de basiszorgverzekering tot achttien behandelingen vergoedt. In het geval dat de behandelingen niet langer worden vergoed uit de basiszorgverzekering is er een aanvullende zorgverzekering nodig om de behandeling geheel of gedeeltelijk vergoed te krijgen;
 • Voor kinderen tot 18 jaar is er geen sprake van een verplicht eigen risico.

Vergoeding fysiotherapie vanaf 18 jaar:

 • Om voor gehele of gedeeltelijk vergoeding van fysiotherapie in aanmerking te komen is in principe een aanvullende zorgverzekering nodig. Kijkt u hierbij kritisch naar het aantal behandelingen die u geheel/gedeeltelijk vergoed zou willen hebben. In de praktijk zien wij helaas vaak dat patiënten voor onaangename verrassingen komen te staan, wanneer blijkt dat ze slechts voor een deel van de noodzakelijke behandelingen verzekerd zijn;
 • Uitzondering zijn behandelingen voor:
  • klachten en/of aandoeningen die op de lijst met ‘chronische aandoeningen en ziekten’[1] staan. Deze vallen vanaf de 21ste behandeling onder vergoeding uit de basiszorgverzekering. De eerste 20 behandelingen komen in principe ten laste van uw aanvullende zorgverzekering. Heeft u deze niet of bent u slechts gedeeltelijk aanvullend verzekerd dan dient u deze zelf te betalen;
  • mensen met reumatoïde artritis en axiale spondyloartritis (vraagt u uw Medisch specialist of Fysiotherapeut naar de voorwaarden);
 • Vergoeding uit de basiszorgverzekering komt in principe ten laste van uw eigen risico (het verplichte en eventuele vrijwillige deel) tot het moment dat uw eigen risico voor het betreffende jaar is voldaan;
 • Het verplichte eigen risico voor 2020 blijft gelijk aan 2019 en is €385,-.

[1] De volledige lijst kunt u inzien op de site van uw Zorgverzekeraar

Aandachtspunt

In een aantal polissen wordt Manuele therapie apart benoemd. En kent deze een andere vergoeding dan fysiotherapie.

Uw behandeling zelf bekostigen?

Uiteraard blijft het ook in 2020 mogelijk om uw behandeling door één van onze Fysiotherapeuten zelf te bekostigen, wanneer u hiervoor niet of slechts gedeeltelijk verzekerd blijkt te zijn. Naar aanleiding van een intake streven wij er te allen tijde na om u een zo goed mogelijke indicatie van het aantal benodigde behandelingen en daarmee uw eigen bijdrage te geven.

Onze tarieven bekijken?

Vragen?

Natuurlijk kunt u bij vragen of onduidelijkheid contact met ons opnemen T. 053 436 67 66. Onze medewerkers van het Secretariaat staan graag voor u klaar.